Nöbetçi Noter Sorgulama

Değerli ziyaretçi! Bulunduğunuz ilde size en yakın nöbetçi noteri bulmanız için sizlere bir sistem hazırladık. Nöbetçi noterler belli olur olmaz bu sitede illere göre listeleyeceğiz. Lütfen sağdaki listeden bulunduğunuz ili seçin ve nöbetçi noterleri listeleyin. Listede nöbetçi notere ait konum bilgisi ile kolayca yol tarifi alın.

HAFTA SONU NÖBETÇİ NOTERLER

Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 – 16:00 aralığında hizmet vermektedir.​

HAFTA İÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterlerin hafta içi çalışma saatleri 09:00 – 12:30 ve 13:30 ile 17:00 saatleri arasındadır.

 

En yakın nöbetçi noteri nasıl bulurum?

Hazırladığımız internet sitesi bulunduğunuz ilde hangi noterler hizmet veriyor bulmanıza yardımcı olacaktır. Sağdaki menüden bulunduğunuz ili seçebilir ve nöbetçi noterleri sorgulayabilirsiniz.

 

Nöbetçi Notere ait bilgilere nasıl ulaşırım?

İnternet sitemizde nöbetçi noter listesinde noterlerin telefon numarası, adresi ve adres tarifi için google maps konum linki gibi bilgilerle kolayca ulaşabilirsiniz.

 

Nöbetçi Noter

NOTER NEDİR?

Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.

İlk defa üçüncü sınıf bir noterliğe atanarak mesleğe girenlerin, işe başladıkları tarihte üçüncü sınıf hizmeti başlar. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi dörder yıldır. Bu sürenin sonunda noterin sınıfının yükselebilmesi, Adalet müfettişi tarafından hakkında düzenlenen son hal kağıdında olumlu kanaat belirtilmiş olmasına bağlıdır.

Noterde Yapılan İşlemler Nelerdir?

 • Evlenme sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
 • Zilyetlik devri sözleşmesi
 • Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
 • Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
 • Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi,
 • Evlat edinme sözleşmesi,
 • Temlik,
 • Taahhütname,
 • Kefaletname,
 • Vasiyetname,
 • Vakıf senedi,
 • Aile vakfı senedi,
 • Tanıma senedi,
 • Muvafakatname,
 • Sulhname,
 • Yeddiemin senedi,
 • Rehin senedi,
 • Borç senedi,
 • Fesihname,
 • İbraname,
 • Beyanname,
 • Şahadetname,
 • Piyango Kur’a ve toplantı tutanağı,
 • Emanetleri saklama tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Tespit tutanağı,
 • Vekaletname,
 • Defter onaylanması,
 • Çevirme,
 • Örnek çıkartma,
 • İmza sirküleri,
 • Protesto işleri,
 • İhbar ihtarname işleri ve tebliği,
 • Tescil,

Noterler tarafından özel olarak yapılabilecek işlemler

 • Tespit işleri,
 • Emanet işleri,
 • Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,
 • Tebligat işleri